Something special - Willow Tree

  • På rea
  • Ordinarie pris 342 kr


Namn: Something special
Material: Polystone
Storlek: 14 cm
Uttryck: Du gör världen till en bättre plats

Something special är verkligen något speciellt. Den mycket söta, träffande och vackra figuren föreställer en liten pojke sitter på en symbolristad sten med ett fat i händerna. I fatet ligger en liten grodd som man inte vet vad det ska bli av den. Precis som den lilla pojken – vad kommer han bli? Stenen är graverad med mönster och symboler – bland annat pusselbitar som symboliserar att vi är alla pusselbitar i samma pussel, att vi alla är anslutna.

Something special ska påminna oss om att vi inte bara ta hand om oss själva och våra kära, utan också ta hand om alla runt omkring oss, vår jord, vår miljö och vår framtid Vi måste lära de framtida generationerna att göra detsamma, så att de och deras barn också har en framtid att gå in i.

Something specials gest är en skyddande och vårdande av något dyrbar... Våra barn, vår jord och våra naturresurser. Jag ser detta som ett hoppfullt verk, om möjligheter... Om att alla barn gör sin del.

Stenen är etsad med ord och bilder. Pusselbitarna anspelar på hur vi alla är oupplösligt förbundna... De är även symboler för barn med autism. ”Särskild” kan betyda många saker – det särskilda ansvaret för att vårda vår planet – och att ge ALLA våra barn näring till att han hand om sin framtid. ”Något” kan tolkas på många nivåer. Den lilla grodden är något okänt. Vad kommer den att bli? Även pojken är en grodd... Vad kommer han att bli? Han kan representera hopp för framtiden... Detta verk kan vara en symbol för det nya och en början

- Susan Lordi


">